Zmluvy 2021

Zmluvy 2021

Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
15/2020/D Dodatok č. 1 k zmluve o nájme - operatívny leasing č. 1140863 29.01.2022
16/2021 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011ABZ9-121-48 11.02.2022
15/2021 Zmluva o nájme - operatívny leasing č. 1140863 28.01.2022
13/2021 Rámcová Zmluva na poskytovanie služieb informačných technológií na webovom (www) sídle Objednávateľa, Zmluva o dielo a Licenčná Zmluva 30.09.2021
14/2021 Zmluva č. Z202120689_Z 25.10.2021
11/2021 Rámcová dohoda č. Z202118518_Z 23.09.2021
12/2021 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb (servisná zmluva web. stránky a vyhľadávača v cestovných poriadkoch) 30.09.2021
2/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 21/2021/OD 05.02.2021
8/2021 RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO (SAM MODULY) 30.07.2021
10/2021 Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO) 30.07.2021
9/2021 Dodatok č. 2 ku Zmluve o úhrade príspevku na refundáciu nákladov za prístup spojov prímestskej autobusovej dopravy na Autobusové stanice 30.07.2021
7/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 38/2021 30.06.2021
6/2021 Zamestnanecká dohoda pre zamestnancov Integrovanej dopravy Žilinského kraja, s.r.o. 29.06.2021
1/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 42/2021 02.02.2021
4/2021 Zmluva o poskytnutí služieb inicializácie dopravných kariet Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o. 05.03.2021
3/2021 Zmluva o poskytnutí služieb akceptácie, služieb zúčtovania a služieb inicializácie dopravných kariet 04.03.2021
5/2021 Dohoda o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely 19.04.2021