Zmluvy 2021

Zmluvy 2021

Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
2/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 21/2021/OD 05.02.2021
10/2021 Rámcová dohoda č. Z202118518_Z 23.09.2021
8/2021 RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO (SAM MODULY) 30.07.2021
10/2021 Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO) 30.07.2021
9/2021 Dodatok č. 2 ku Zmluve o úhrade príspevku na refundáciu nákladov za prístup spojov prímestskej autobusovej dopravy na Autobusové stanice 30.07.2021
7/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 38/2021 30.06.2021
6/2021 Zamestnanecká dohoda pre zamestnancov Integrovanej dopravy Žilinského kraja, s.r.o. 29.06.2021
1/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 42/2021 02.02.2021
4/2021 Zmluva o poskytnutí služieb inicializácie dopravných kariet Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o. 05.03.2021
3/2021 Zmluva o poskytnutí služieb akceptácie, služieb zúčtovania a služieb inicializácie dopravných kariet 04.03.2021
5/2021 Dohoda o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely 19.04.2021