idzk logo

Zmluvy 2022

Zmluvy 2022

Číslo Názov Dátum zverejnenia
29/2022 Príkazná zmluva 17.11.2022
28/2022 Zmluva o spolupráci pri prevádzke Integrovaného dopravného systému v Žilinskom kraji a priľahlých záujmových regiónov 06.11.2022
27/2022 Zmluva o poskytovaní webhostingových služieb 03.11.2022
26/2022 Zmluva o spolupráci pri prevádzke Integrovaného dopravného systému v Žilinskom kraji a priľahlých záujmových regiónov - Turiec 10.10.2022
25/2022 Zmluva o spolupráci pri prevádzke Integrovaného dopravného systému v Žilinskom kraji a priľahlých záujmových regiónov - Kysuce 10.10.2022
24/2022 Zmluva o spolupráci pri prevádzke Integrovaného dopravného systému v Žilinskom kraji a priľahlých záujmových regiónov - Horné považie 10.10.2022
23/2022 Zmluva o spolupráci pri organizácii verejnej osobnej dopravy a prevádzke Integrovaného dopravného systému v Žilinskom kraji ARRIVA RK 22.09.2022
22/2022 Rámcová zmluva na poskytovanie poradenských služieb súvisiacich s prevádzkou Integrovaného dopravného systému v Žilinskom kraji a licenčná zmluva. 22.08.2022
20/2022 Zmluva o spolupráci pri prevádzke Integrovaného systému v Žilinskom kraji 06.07.2022
19/2022 Zmluva o spolupráci pri prevádzke Integrovaného systému v Žilinskom kraji 06.07.2022
21/2022 Zmluva o finančnom vyrovnaní medzi Dopravcami spolupracujúcimi s Organizátorom pri prevádzke Integrovaného dopravného systému v Žilinskom kraji 08.07.2022
05/2022/D Dodatok č.1 ku Zmluve o spolupráci pri prevádzke Integrovaného systému v Žilinskom kraji a priľahlých záujmových regiónov 08.07.2022
18/2022 Zmluva o dielo, zmluva o poskytnutí služieb a licenčná zmluva na pravidelné plnenie dát vyhľadávača dopravného spojenia 10.06.2022
17/2022 Dohoda o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely 31.05.2022
16/2022 Dohoda o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely 31.05.2022
4/2022/D Dodatok č.1 k Zamestnaneckej dohode pre zamestnancov Integrovanej dopravy Žilinského kraja, s.r.o. 25.05.2022
15/2022 Rámcová zmluva na dodanie kancelárskych, hygienických potrieb a drogérie 25.03.2022
14/2022 Dohoda o ukončení rámcovej dohody - hygienické potreby 25.03.2022
13/2022 Dohoda o ukončení rámcovej dohody - kancelárske potreby 25.03.2022
12/2022 Dohoda o spolupráci za účelom prevádzky Integrovaného dopravného systému Žilinského kraja 03.03.2022
11/2022 Dohoda o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely 03.03.2022
10/2022 Dohoda o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely 03.03.2022
9/2022 Dohoda o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely 03.03.2022
8/2022 Dohoda o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely 03.03.2022
7/2022 Dohoda o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely 03.03.2022
6/2022 Dohoda o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely 03.03.2022
5/2022 Zmluva o spolupráci pri prevádzke Integrovaného systému v Žilinskom kraji a priľahlých záujmových regiónov 16.02.2022
4/2022 Zamestnanecká dohoda pre zamestnancov Integrovanej dopravy Žilinského kraja, s.r.o. 01.02.2022
3/2022 Rámcová zmluva na poskytovanie marketingových služieb a s tým súvisiacich grafických prác a Licenčná zmluva 24.01.2022