Zmluvy 2022

Zmluvy 2022

Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
13/2022 Dohoda o ukončení rámcovej dohody - kancelárske potreby 25.03.2022
14/2022 Dohoda o ukončení rámcovej dohody - hygienické potreby 25.03.2022
15/2022 Rámcová zmluva na dodanie kancelárskych, hygienických potrieb a drogérie 25.03.2022
12/2022 Dohoda o spolupráci za účelom prevádzky Integrovaného dopravného systému Žilinského kraja 03.03.2022
6/2022 Dohoda o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely 03.03.2022
7/2022 Dohoda o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely 03.03.2022
8/2022 Dohoda o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely 03.03.2022
9/2022 Dohoda o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely 03.03.2022
10/2022 Dohoda o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely 03.03.2022
11/2022 Dohoda o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely 03.03.2022
5/2022 Zmluva o spolupráci pri prevádzke Integrovaného systému v Žilinskom kraji a priľahlých záujmových regiónov 16.02.2022
3/2022 Rámcová zmluva na poskytovanie marketingových služieb a s tým súvisiacich grafických prác a Licenčná zmluva 24.01.2022
4/2022 Zamestnanecká dohoda pre zamestnancov Integrovanej dopravy Žilinského kraja, s.r.o. 01.02.2022