Zmluvy 2020

Zmluvy 2020

Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
14/2020 Zmluva o poskytovaní služieb (servisná zmluva web. stránky a vyhľadávača) 31.12.2020
13/2020/D Dodatok č. 1 ku Zmluve o úhrade príspevku na refundáciu nákladov za prístup spojov prímestskej autobusovej dopravy na Autobusové stanice 13.01.2021
12/2020 Zmluva o dielo, licenčná zmluva na zhotovenie komplexnej technicko-technologickej špecifikácie, dopravnej a prepravnej analýzy intermodálneho prestupného bodu Kysucké Nové Mesto 01.12.2020
3/2019/D Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo na dodanie webovej stránky, zmluve o poskytnutí služby a licenčnej zmluve 09.01.2020
11/2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o založení Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy 10.09.2020
8/2018/D Dodatok č. 1 ku Rámcovej dohode - hygienické potreby 08.09.2020
10/2020 Dohoda o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely 07.09.2020
8/2020 Zmluva o dielo na zhotovenie dochádzkového informačného systému a licenčná zmluva 08.07.2020
9/2020 Zmluva o založení Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy 30.07.2020
7/2020 Zmluva o poverení spracovaním osobných údajov 08.06.2020
3/2020 Zmluva o dielo, zmluva o poskytnutí služieb a licenčná zmluva 31.03.2020
6/2018/D Dodatok č. 1 ku Rámcovej dohode - kancelárske potreby 09.08.2020
6/2020 Zmluva o poskytovaní účtovných a poradenských služieb v oblasti miezd, daní a účtovníctva 08.06.2020
3/2018/D Dodatok č. 1 ku Rámcovej dohode - Zabezpečenie stravovania zamestnancov IDZK 05.06.2020
4/2020 Zmluva o úhrade príspevku na refundáciu nákladov za prístup spojov prímestskej autobusovej dopravy na Autobusové stanice 26.05.2020
5/2020 Príkazná zmluva 26.05.2020
23/2019/D Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytovaní ekonomických, fakturačních, personálních a mzdových služieb 29.04.2020
2/2020 Zmluva o poskytnutí odtácie č. 6/2020/OD 17.01.2020
1/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 8/2020 15.01.2020