4. ETAPA

ORAVA

4. Etapa - Orava

Cestujte jednoduchšie – jednotná tarifa a prestupné lístky vám umožnia kombinovať autobusovú dopravu so železničnou bez zbytočných komplikácií a výdavkov navyše. Ak cestujete z vašej obce do Dolného Kubína alebo Žiliny, budete môcť využiť váš predplatný cestovný lístok aj na prepravu v MHD týchto miest.

Integrovaná doprava zabezpečí jednoduchšie a rýchlejšie cestovanie, šetrí váš čas a peniaze. Navyše, hromadná doprava je ekologickejšia ako individuálna.

Súčasťou modernizácie verejnej dopravy v Oravskom regióne bude aj zavedenie elektronického platobného systému.

V tejto etape bude uskutočnená úplná prevádzková a tarifná integrácia na území Oravy:

  • všetky železničné linky na prevádzkovaných železničných tratiach,
  • všetky linky verejnej autobusovej dopravy,
  • prípadné linky MHD mestách.

 

Vyznačenie oblasti IV. etapy rozvoja IDS ŽSK