Mapa zón

schéma tarifných zón

Integrovaný dopravný systém Žilinského kraja pokrýva 4 okresy: Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto. Oblasť je rozdelená do tarifných zón, ktoré zahŕňajú obce uvedené nižšie na mape. 

Prečo tarifné zóny?

Integrované predplatné cestovné lístky (PCL) si kupujete na určité obdobie (30 dní, 90 dní, 365 dní) a zároveň si vyberáte zóny, ktorými chcete pravidelne cestovať. Od toho sa následne odvíja cena predplatného cestovného lístka. Preto je územie, ktoré pokrýva integrovaný dopravný systém, rozdelené do zón (na mape označených číslami 99-214). 

Ako to funguje v praxi?

Ak si kupujete PCL na predajnom mieste niektorého zo zapojených dopravcov (SAD ZA, DPMŽ alebo ZSSK), stačí, ak uvediete, na aké obdobie chcete predplatný cestovný lístok a aká je vaša východisková obec a cieľová obec. Pri meste Žilina si môžete vybrať 2 možnosti - s využitím MHD alebo bez využitia MHD.

Ak si kupujete PCL cez e-shop niektorého zo zapojených dopravcov (SAD ZA, DPMŽ alebo ZSSK), vyberiete si obdobie platnosti PCL a východiskovú a cieľovú obec. Váš predplatný cestovný lístok je následne platný vo všetkých zónach, ktorými prechádzate z východiskovej do cieľovej obce.

Viac info: