Ktoré cestovné lístky sú integrované?

Integrované cestovné lístky

Predplatné cestovné lístky (PCL):

 • zónový/sieťový PCL na 30 dní (základný, zľavnený, prenosný)

 • zónový/sieťový PCL na 90 dní (základný, zľavnený, prenosný)

 • zónový/sieťový PCL na 365 dní (základný, zľavnený, prenosný)

Jednorazové cestovné lístky pre tarifnú oblasť MESTO Žilina:

 • Jednorazový cestovný lístok pre tarifnú oblasť mesto Žilina s platnosťou 60 min. v elektronickej alebo papierovej podobe – základný alebo zľavnený

 • Jednorazový cestovný lístok pre tarifnú oblasť mesto Žilina – kombinovaný (osoba a batožina/osoba a pes) s platnosťou 60 min. v elektronickej alebo papierovej podobe – základný alebo zľavnený

 • Jednorazový cestovný lístok pre tarifnú oblasť mesto Žilina s platnosťou 60 min. – doplnkový predaj vo vozidlách MHD Žilina  - iba základný

NOVINKA od 30. 7. 2023:
Denné cestovné lístky pre celú rodinu

Extra výhodné cestovné v celom regióne IDS ŽSK môžu využiť rodičia s deťmi. Počas víkendov a sviatkov môžu s jedným základným sieťovým cestovným lístkom (24 hod. alebo 72 hod.) cestovať dvaja dospelí vrátane max. 3 detí do 16 rokov. S daným lístkom môžu počas jeho platnosti vykonať neobmedzený počet ciest v celom integrovanom území, a to s využitím všetkých dopravných prostriedkov zapojených dopravcov (vlak, prímestské autobusy, MHD Žilina, KNM alebo Čadca). * Podmienkou takéhoto využitia je, že v skupine cestujúcich je 1 dospelý a 1 dieťa.

Denné cestovné lístky:

 • 24-hodinový cestovný lístok s platnosťou pre tarifnú oblasť MESTO Žilina – iba základný

 • 24-hodinový sieťový cestovný lístok*  základný alebo zľavnený

 • 72-hodinový sieťový cestovný lístok*  – základný alebo zľavnený

Dovozné cestovné lístky:

 • Dovozný cestovný lístok sieťový* s platnosťou 180 min.

*sieťový cestovný lístok – platnosť vo všetkých zónach

Neintegrované cestovné lístky

U dopravcov zapojených do IDS ŽSK budú platné aj ostatné súčasné cestovné lístky podľa jednotlivých taríf týchto dopravcov, využiteľné len u dopravcu, u ktorého budú zakúpené.

SAD ZA

 • kilometrické prestupné cestovné podľa tarify SAD ZA

DPMŽ

 • 12 minútové cestovné lístky
 • všetky cestovné lístky zaplatené platobnou kartou v označovačoch vo vozidlách DPMŽ
 • SMS lístky
 • bezplatná preprava pre osoby s trvalým pobytom v Žiline (ročný manipulačný poplatok 20 €)
 • PCL ŤZP EXTRA 365 dní
 • cestovné lístky pre darcov krvi (držitelia ZJP, DJP, KM) a invalidných dôchodcov

ZSSK

 • všetky cestovné lístky podľa tarify ZSSK