Predaj cestovných lístkov a predajné miesta

Ako si zakúpiť PCL

Nosičom alebo identifikátorom predplatného cestovného lístka je bezkontaktná čipová karta.

 • neprenosné predplatné cestovné lístky sú základné a zľavnené a sú vydávané na neprenosné BČK (BČK s fotografiou), neprenosný PCL je viazaný na meno držiteľa a PCL môže využívať iba držiteľ BČK
 • prenosné predplatné cestovné lístky sú vydávané na prenosné BČK (BČK bez fotografie), prenosný PCL nie je viazaný na meno držiteľa, môže ho využívať viacero osôb, pri jednej ceste môže naň cestovať maximálne 1 osoba

Predplatný cestovný lístok je možné si zakúpiť:

 • na predajných miestach SAD ZA, DPMŽ a v osobných pokladniciach ZSSK,

 • cez eShop dopravcov SAD ZA, DPMŽZSSK. Nákup cez eShop je možný len cez eShop toho dopravcu, u ktorého bola vydaná BČK. Prvý nákup PCL cez eShop sa vykonáva v zmysle obchodných podmienok konkrétneho dopravcu. Nákup na BČK vydanú treťou stranou (študentské karty ISIC) sa riadi obchodnými podmienkami konkrétneho dopravcu.

 • vo vlakoch alebo autobusoch SAD ZA a ARRIVA Liorbus – priamo v autobuse u vodiča je možný iba opakovaný predaj, to znamená, že u vodiča si môže cestujúci zakúpiť iba predplatný cestovný lístok s rovnakou zónovou a časovou platnosťou, ktorý mal na karte zakúpený predtým.

Predaj cestovných lístkov

Predplatné cestovné lístky (PCL) sa predávajú:

 • na predajných miestach dopravcov SAD ZA, DPMŽ, ZSSK

 • prostredníctvom eShopu jednotlivých dopravcov

 • vo vlakoch ZSSK a vo vozidlách SAD ZA a ARRIVA Liorbus z predajných zariadení (u vodiča) iba v prípade, ak už bol na danú kartu zakúpený PCL s rovnakou zónovou platnosťou a rovnakým obdobím platnosti ako požadovaný PCL

Jednorazové cestovné lístky pre tarifnú oblasť mesto Žilina (zóna 100) sa predávajú:

 • na predajných miestach:
  •  DPMŽ so začiatkom platnosti od označenia vo vozidle DPMŽ,
  •  ZSSK so začiatkom platnosti od zakúpenia,
 • v automatoch DPMŽ so začiatkom platnosti od označenia vo vozidle DPMŽ,
 • vo vozidlách:
  • SAD ZA a ARRIVA Liorbus so začiatkom platnosti od zakúpenia,
  • DPMŽ v označovačoch cestovných lístkov so začiatkom platnosti od zakúpenia,
  • vlakoch ZSSK so začiatkom platnosti od zakúpenia.

Denné cestovné lístky sa predávajú:

 • na predajných miestach:
  •  SAD ZA so začiatkom platnosti od zakúpenia
  •  ZSSK so začiatkom platnosti od zakúpenia
 • v automatoch DPMŽ so začiatkom platnosti od označenia vo vozidle DPMŽ
 • vo vozidlách:
  •  SAD ZA a ARRIVA Liorbus so začiatkom platnosti od zakúpenia
  • vo vozidlách DPMŽ v označovačoch cestovných lístkov (okrem sieťových) so začiatkom platnosti od zakúpenia  
  • vlakoch ZSSK so začiatkom platnosti od zakúpenia

Dovozné cestovné lístky sa predávajú:

 • na predajných miestach:
  •  DPMŽ  so začiatkom platnosti od označenia vo vozidle DPMŽ
  • ZSSK so začiatkom platnosti od zakúpenia
 • v automatoch DPMŽ so začiatkom platnosti od označenia vo vozidle DPMŽ
 • vo vozidlách:
  •  SAD ZA a ARRIVA Liorbus so začiatkom platnosti od zakúpenia
  •  vo vozidlách DPMŽ v označovačoch cestovných lístkov  so začiatkom platnosti od zakúpenia
  • vlakoch ZSSK so začiatkom platnosti od zakúpenia

Predajné miesta dopravcov

SAD Žilina

Sortiment predávaných cestovných lístkov IDS ŽSK v klientských centrách:

 • predplatné cestovné lístky
 • turistické cestovné lístky s platnosťou 24 alebo 72 hod. a začiatkom platnosti od zakúpenia

Klientske centrum autobusová stanica Žilina
Adresa: Ul. J. Milca č. 738/21, 010 01 Žilina
Po – Pia: od 07.00 hod. do 15.00 hod.
Prestávka: od 11.30 hod. do 12.00 hod.
tel: +421 41 7330 120

Zdroj: www.sadza.sk

Klientske centrum autobusová stanica Čadca
Adresa: Slovanská cesta 948, 022 01 Čadca
Po – Pia: od 07.00 hod. do 15.00 hod.
tel: +421 41 7330 320

Zdroj: www.sadza.sk

Klientské centrum autobusová stanica Martin
Adresa: Novákova, 036 01 Martin
Po – Pia: od 08.00 hod. do 16.00 hod.
tel: +421 43 4134 011

            

Zdroj: www.sadza.sk


DPMŽ

eShop: https://dopravnakarta.dpmz.sk/
Predajné miesta

Sortiment predávaných cestovných lístkov IDS ŽSK na predajných miestach:

 • predplatné cestovné lístky
 • jednorazové cestovné lístky pre tarifnú oblasť MESTO Žilina s platnosťou 60 min. a začiatkom platnosti od označenia vo vozidle DPMŽ
 • dovozné cestovné lístky pre tarifnú oblasť MESTO Žilina s platnosťou 180 min. a začiatkom platnosti od označenia vo vozidle DPMŽ

Pozn.: Na predajných miestach nie je možné zakúpiť PCL na karty vydané dopravcom ZSSK.

Predajné miesto – Žilina
Adresa: Republiky 16, 010 01 Žilina
Po-Pia:
7:00 hod. - 18:00 hod.

 


ZSSK

Sortiment predávaných cestovných lístkov IDS ŽSK na predajných miestach:

 • predplatné cestovné lístky
 • jednorazové cestovné lístky pre tarifnú oblasť MESTO Žilina s platnosťou 60 min. a začiatkom platnosti od zakúpenia
 • denné cestovné lístky s platnosťou 24 alebo 72 hod. a začiatkom platnosti od zakúpenia
 • dovozné cestovné lístky pre tarifnú oblasť MESTO Žilina s platnosťou 180 min. a začiatkom platnosti od zakúpenia

 • Železničná stanica Žilina
 • Železničná stanica Kysucké Nové Mesto
 • Železničná stanica Krásno nad Kysucou
 • Železničná stanica Čadca

Otváracie hodiny predajných miest ZSSK: https://www.zssk.sk/otvaracie-hodiny/