idzk logo

Zľavy

Základné cestovné

Za základné cestovné sa prepravujú osoby, ktoré nemajú nárok na zľavnené cestovné alebo bezplatné cestovné.

Zľavnené cestovné

Nárok na zľavnené cestovné na všetkých linkách a úsekoch liniek zaradených do IDS ŽSK majú:

  • deti od 6 do 16 rokov veku,

  • žiaci a študenti do 26 rokov veku,
  • seniori,
  • osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S, sprievodcovia ŤZP-S).

Bezplatné cestovné

Nárok na bezplatné cestovné na všetkých linkách a úsekoch liniek zaradených do IDS ŽSK majú:

  • deti do šiestich rokov veku.