idzk logo

Tarifné zóny a zastávky

Tarifné zóny, zastávky a linky v IDS ŽSK

Jednotlivé obce, mestá a ich zastávky sú zaradené do tarifných zón, ktoré sú členené na zóny typu REGIÓN a MESTO. Zóny sú označené trojcifernými a dvojcifernými číslami.

Do I. fázy IDS ŽSK je zaradené územie Rajeckej doliny, mesto Žilina a územie Kysúc po Čadcu. Tarifa IDS ŽSK platí na linkách prímestskej autobusovej dopravy, železničnej dopravy a MHD v mestách Žilina, Čadca a KNM.

Žilina + Rajecká dolina

Kysuce

Zóna 99

Žilina bez MHD

Zóna 100

Žilina

Zóna 101

Turie, Porúbka, Lietavská Lúčka,

Lietava, Lietavská Svinná-Babkov

Podhorie

Zóna 102

Rajecké Teplice, Konská, Kamenná Poruba,

Zbyňov, Kunerad, Stránske, Jasenové, Kľače

Zóna 103

Jasenové*, Kľače*, Rajec, Šuja, Ďurčiná, Rajecká Lesná, Malá Čierna, Veľká Čierna

Zóna 104

Fačkov

Zóna 105

Čičmany

*Obce Jasenové a Kľače sú zaradené do dvoch zón 102 a 103, nakoľko všetky ich zastávky ležia na hranici týchto zón. Cestujúcemu postačuje zakúpenie jednej zo zón, do ktorej obec spadá podľa smeru jazdy cestujúceho.

Zóna 200

Čadca

Zóna 201

Oščadnica

Zóna 202

Krásno nad Kysucou, Zborov nad Bystricou

Zóna 203

Klubina, Stará Bystrica, Radôstka

Zóna 204

Nová Bystrica

Zóna 205

Povina, Lodno, Kysucký Lieskovec, Dunajov,

Ochodnica

Zóna 206

Radoľa, Kysucké Nové Mesto

Zóna 207

Horný Vadičov, Dolný Vadičov, Snežnica, Lopušné Pažite

Zóna 208

Nesluša, Rudinská, Rudina, Rudinka

Spojité zóny

Spojité zóny sú susediace zóny prepojené trasami liniek verejnej dopravy. Zóny typu REGIÓN a MESTO Čadca majú nižšiu tarifnú sadzbu, ak sú zakúpené v kombinácii s jednou alebo viacerými spojitými zónami.

Zaradenie zastávok do zón

Linky zapojené do IDS ŽSK

Hraničné zastávky

Zastávka (stanica), ktorá ohraničuje platnosť danej tarifnej zóny. Hraničná zastávka je zaradená do 2 alebo viacerých zón, na hranici ktorých sa nachádza. V prípade, ak nie sú vymedzené hraničné zastávky (stanice), začína platnosť tarifnej zóny v prvej zastávke (stanici) v zóne a končí v poslednej zastávke (stanici), ktorá sa nachádza v danej zóne.

Zoznam hraničných zastávok:

 • železničné zastávky:
  •  Oščadnica (na hranici zón 201 a 202)
  •  Rudina (na hranici zón 206 a 208)
  •  Bytčica (na hranici zón 100/99 a 101)
  •  Kľače (na hranici zón 102 a 103)
 • autobusové zastávky:
  •  Oščadnica, spol. dom (na hranici zón 200, 201 a 202)
  •  Stará Bystrica, Žovín (na hranici zón 203 a 204)
  •  Zborov, nad Bystricou, Backovia (na hranici zón 202 a 203)
  •  Krásno nad Kysucou, u Drozdov (na hranici zón 202 a 205)
  •  Dunajov, žel. Závory na hranici zón (202 a 205)
  •  Povina, Jednota (na hranici zón 205 a 206)
  •  Radoľa, ZVL (na hranici zón 206 a 207)
  •  Kysucké Nové Mesto, Oškerda, Jednota (na hranici zón 206 a 207)
  •  Kysucké Nové Mesto, Oškerda, most (na hranici zón 206 a 207)
  •  Rudina, žel. st. (na hranici zón 206 a 208)
  •  Žilina, Bytčica, KD (na hranici zón 100/99 a 101)
  •  Kľače, Gelatík (na hranici zón 102 a 103)
  •  Kľače, Jednota (na hranici zón 102 a 103)
  •  Jasenové, kaplnka (na hranici zón 102 a 103)
  •  Rajecká Lesná, rázc. (na hranici zón 103 a 104)
  •  Fačkov, rázc. Čičmany (na hranici zón 104 a 105)

Ak cestujúci začína alebo končí svoju cestu v hraničnej zastávke (stanici), neplatí za obe zóny, do ktorých je zastávka zaradená, ale len za zónu v smere svojej cesty.

Príklady cestovania z/do hraničných zastávok:

 • Cestujem z centra Žiliny do hraničnej zastávky Žilina, Bytčica KD (100/99,101)
  Zóny, ktoré potrebujem: 100

 • Cestujem z Rajca do hraničnej zastávky Žilina, Bytčica KD (100/99,101)
  Zóny, ktoré potrebujem: 103,102,101
 • Cestujem z Rajeckých Teplíc do obce Jasenové/Kľače (102,103)
  Zóny, ktoré potrebujem: 102
 • Cestujem z Rajca do obce Jasenové/Kľače (102,103)
  Zóny, ktoré potrebujem: 103

Tarifná oblasť MESTO Žilina

Tarifná oblasť MESTO Žilina zahŕňa tarifnú zónu 99 a tarifnú zónu 100. Územie, na ktorom platia cestovné doklady pre tarifnú zónu 99 a 100 je rovnaké. Zóna 99 má nižšiu tarifnú sadzbu a neplatí pre MHD (platí iba pre linky prímestskej autobusovej dopravy a železničnej dopravy). Zóna 100 má vyššiu tarifnú sadzbu a platí pre všetkých integrovaných dopravcov v tarifnej zóne.

Zónu 99 je možné zakúpiť len v kombinácii s jednou alebo viacerými spojitými zónami. Je určená pre cestujúcich, ktorí cestujú z tarifnej oblasti REGIÓN do tarifnej oblasti MESTO Žilina a v tarifnej oblasti MESTO Žilina nevyužijú MHD alebo pre tých, ktorí cez tarifnú oblasť MESTO Žilina iba prechádzajú.

Príklad:

 • cestujem z Rajeckých Teplíc do Žiliny a nevyužívam MHD v ZA: 
  potrebujem PCL na zóny 102, 101, 99 (cena 30 dňového základného PCL je 27 €, zľavneného 18 € a prenosného 36 €)
 • cestujem z Rajeckých Teplíc do Žiliny a využívam MHD v ZA:
  potrebujem PCL na zóny 102, 101, 100 (cena 30 dňového základného PCL je 38 €, zľavneného 27 € a prenosného 54 €)