Aktuality

31. členská schôdza ČAOVD

V dňoch 14.-16. októbra 2019 sa konala v Terchovej 31. členská schôdza Českej asociácie organizátorov verejnej dopravy (ČAOVD).

31. členská schôdza ČAOVD

Organizátorom 31. členskej schôdze ČAOVD bola Integrovaná doprava Žilinského kraja, ktorá je riadnym členom asociácie od roku 2018. Na zasadnutí členskej schôdze prezentovali jednotliví koordinátori IDS v ČR a SR stav a vývoj IDS na území jednotlivých krajov. Okrem toho informovali zástupcovia MD ČR o pripravovaných novelách a legislatívnych zmenách týkajúcich sa verejnej dopravy. Na členskej schôdzi bol prijatý za člena aj nový koordinátor zo Slovenskej republiky a to IDS Východ, s.r.o. Aktuálne sú riadnymi členmi ČAOVD 11 koordinátori z ČR a 3 koordinátori zo SR – Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., Bratislavská integrovaná doprava, a.s., IDS Východ, s.r.o.

Česká asociácia organizátorov verejnej dopravy vznikla s cieľom koordinovať úsilie vedúce k zlepšeniu podmienok pre rozvoj integrovanej dopravy. K hlavným cieľom ČAOVD patrí:
•    podpora rozvoja verejnej dopravy a jej preferencia pred individuálnou automobilovou dopravou,
•    dosiahnutie jednotných podmienok pre prevádzku integrovaných dopravných systémov v ČR,
•    podpora rozvoja integrácie vo verejnej doprave.

Členstvo v asociácií má pre IDŽK mimoriadny význam najmä z pohľadu získavania skúseností a konzultácií zo strany koordinátorov z ČR, ktoré je možné zohľadniť a využiť pri integrácií v Žilinskom samosprávnom kraji.