Aktuality

Opatrenia v súvislosti s COVID-19

Mimoriadna zmena cestovných poriadkov a opatrenia vykonané na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19.

Opatrenia v súvislosti s COVID-19

Vážení cestujúci,
nie len po posúdení rizika, v zmysle § 5 Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ale aj vzhľadom na každým dňom sa zhoršujúcu bezpečnostnú situáciu ohľadne výskytu COVID-19 v SR (vládou SR dňa 11.03.2020 vyhlásená mimoriadna situácia, v zmysle Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, vládou SR dňa 15.03.2020 vyhlásený núdzový stav a priebežných výziev najvyššie postavených ústavných činiteľov) pristúpili jednotliví objednávatelia ako aj samotní prevádzkovatelia verejnej hromadnej dopravy k mimoriadnej zmene cestovných poriadkov v prímestskej a mestskej autobusovej doprave, ktorú prevádzkujú dopravné spoločnosti Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. a ARRIVA Liorbus, a.s., Ružomberok, železničnej osobnej doprave, ktorú prevádzkuje Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. a mestskej hromadnej doprave v meste Žilina, ktorú prevádzkuje Dopravný podnik mesta Žilina, s.r.o..

Detailnejšie informácie, ako aj všetky ďalšie prijaté opatrenia sa dozviete priamo z jednotlivých webových stránok zmluvných dopravných spoločnosti, ako aj jednotlivých objednávateľov.

http://www.zilinskazupa.sk/
http://www.zilina.sk/
https://www.mindop.sk/
https://www.sadza.sk/
http://www.dpmz.sk/
https://www.zssk.sk/
https://arriva.sk/liorbus/

Zdroj obrázka: Health photo created by freepik - www.freepik.com