Aktuality

Vznikla asociácia organizátorov verejnej dopravy

Organizátori IDS založili Slovenskú asociáciu organizátorov verejnej dopravy (SAOVD).

Vznikla asociácia organizátorov verejnej dopravy

Na Slovensku bola založená prvá asociácia, ktorej cieľom je vzájomná spolupráca a výmena informácií v oblasti organizácie verejnej osobnej dopravy, najmä v oblasti integrovaných dopravných systémov. Zakladajúcimi členmi sa stali Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. a IDS Východ, s.r.o. – organizátor integrovanej dopravy Košického a Prešovského kraja. Sídlo SAOVD bude v Žiline. 

Zástupcovia organizátorov integrovaných dopravných systémov na Slovensku sa rozhodli založiť záujmové združenie právnických osôb s názvom Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy (SAOVD), aby spoločne vytvorili platformu pre vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií v oblasti organizácie verejnej osobnej dopravy, najmä v oblasti integrovaných dopravných systémov.

„Podobne ako v susednej Českej republike, kde takáto asociácia úspešne funguje už od roku 2004,  bude našou úlohou zjednocovať stanoviská k aktuálnym problémom v oblasti verejnej dopravy. Spoločnými silami sa musíme snažiť zmeniť systém verejnej dopravy na Slovensku  tak, aby sme vrátili občanom dôveru v tento spôsob uspokojovania ich prepravných potrieb. Pri tom však  nesmieme zabúdať na odlišné potreby jednotlivých regiónov Slovenska“ uviedol v súvislosti so vznikom SAOVD konateľ Integrovanej dopravy v Žilinskom kraji, s.r.o., Richard Staškovan.

Riadnymi členmi združenia sa môžu stať všetky právnické osoby, ktorých predmetom činnosti je priama organizácia verejnej dopravy prostredníctvom prevádzky integrovaného dopravného systému. Ostatnými členmi sa môžu stať právnické osoby, ktoré spolupracujú s organizátormi verejnej osobnej dopravy, resp. ktoré vyrábajú produkty alebo poskytujú služby potrebné na zaistenie verejnej dopravy.