Aktuality

Cestovanie s jednou dopravnou kartou

Cestujúci, ktorí využívajú dopravnú kartu, cestujú verejnou dopravou výhodnejšie a jednoduchšie.

Cestovanie s jednou dopravnou kartou

Zjednotenie dopravných kariet prímestských autobusových dopravcov (SAD Žilina, a.s. a ARRIVA Liorbus, a.s.) na území Žilinského kraja, umožňuje cestovať s jednou dopravnou kartou v rámci prímestskej dopravy naprieč celým krajom.

Využitie dopravnej karty prináša cestujúcim možnosť kúpy prestupných cestovných lístkov. Cestujúci je v prípade prestupu do 30 minút od výstupu z predchádzajúceho spoja oslobodený od platby základnej sadzby v každom ďaľšom spoji a uhrádza cestovné iba za prejdené kilometre. Úhrada cestovného z dopravnej karty je okrem toho aj cenovo zvýhodnená oproti platbe v hotovosti. 

V rámci spustenia pilotného územia integrovaného dopravného systému Žilinského kraja, bude použitie jednej dopravnej karty rozšírené o možnosti jej využitia aj v iných módoch dopravy, t.j. mestská hromadná doprava a železničná doprava. Zároveň sa karty vydané mestským dopravcom v meste Žilina a železničným dopravcom ZSSK stanú akceptovanými kartami u prímestských autobusových dopravcov. 

Cestujúci s dopravnou kartou SAD Žilina a ARRIVA Liorbus, môžu uhrádzať cestovné z týchto dopravných kariet aj u väčšiny autobusových dopravcov na území SR.

Zoznam zapojených dopravcov:

 • ARRIVA Liorbus, a.s.
 • ARRIVA Michalovce, a.s.
 • ARRIVA Trnava, a.s.
 • BUS KARPATY, spol. s r.o.
 • Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
 • Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
 • DZS – M.K. TRANS, s.r.o.
 • eurobus, a.s.
 • Mestská dopravná spoločnosť a.s., Považská Bystrica
 • SAD Dunajská Streda, a.s.
 • SAD Humenné, a.s.
 • Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s.
 • Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť
 • SAD Prešov, a.s.
 • SAD Prievidza, a.s.
 • SAD Trenčín, akciová spoločnosť
 • SAD Žilina, a.s.
 • SKAND Skalica, spol. s.r.o.    
 • Slovak Lines, a.s. - umožňuje použitie dopravnej karty aj v rámci Bratislavskej integrovanej dopravy.

Zdroj obrázka: Travel photo created by freepik - www.freepik.com