Aktuality

Nová služba v Žilinskom kraji

Integrovaný dopravný systém je v rámci Žilinského kraja novou službou pre verejnosť.

Nová služba v Žilinskom kraji

Hlavným cieľom tohto systému je zjednodušenie dostupnosti verejnej dopravy pre občanov, ktorí v Žilinskom kraji cestujú verejnou osobnou dopravou a využívajú na presun niekoľko typov dopravy v časovej následnosti (MHD – autobusová doprava – železničná doprava). 

Integrovaný dopravný systém predstavuje spôsob zabezpečenia verejnej dopravy na území, na ktorom jednotlivé druhy dopravy navzájom spolupracujú a vytvárajú tak prehľadný a jednoduchý systém navzájom previazaných liniek s jednotnou tarifou, prepravnými podmienkami a pravidelnými intervalmi medzi spojmi.

Optimalizácia dopravných spojení prispieva tiež k ekologickým riešeniam v spoločnosti – predpokladá sa, že optimalizovaná verejná doprava umožní cestujúcim komfortný a cenovo výhodný presun v rámci kraja a občania si budú môcť plnohodnotne vybrať, či použijú verejnú osobnú dopravu alebo vlastný dopravný prostriedok.

                                   

Funkciu koordinátora v rámci IDS ŽSK bude plniť spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. Úlohou spoločnosti bude zabezpečiť budovanie a plynulý chod integrovaného dopravného systému na územi Žilinského kraja. Poskytnutie dostatočne kvalitnej a cenovo prístupnej ponuky cestovania verejnou osobnou dopravou má pozitivny dopad na obyvateľov kraja, dôsledkom čoho by malo byť udržanie existujúceho počtu cestujúcich vo verejnej osobnej doprave a prípadne docielenie jeho nárastu.