idzk logo

Objednávka 19/2022


Obstarávateľ

Názov
Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.
IČO
51110369

Zmluvný partner

Názov
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n. o.
IČO
37905783
Adresa
Komenského 48, 010 01 Žilina

Zodpovedná osoba

Podpísal
Ing. Richard Staškovan
Funkcia
konateľ Integrovanej dopravy Žilinského kraja, s. r. o.

Informácie o objednávke

Číslo objednávky
19/2022
Názov objednávky
Zabezpečenie predloženia záverečnej monitorovacej správy a žiadosti o platbu v IS ITMS2014+ v rámci projektu Zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovac
Popis objednávky:
Dátum zverejnenia
13.09.2022
Dátum vyhotovenia
18.07.2022
Celková hodnota
500 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy
Poznámka