Reklama na autobusoch

Spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. je poverená svojim zriaďovateľom (ŽSK) spravovať reklamné plochy vozidiel verejnej osobnej dopravy (aktuálne prímestských autobusov SAD Žilina a ARRIVA Liorbus). Umiestňovanie reklamy koncových zákazníkov zabezpečuje spoločnosť MOBILBOARD, s.r.o. (evidencia zákaziek, výroba polepov, výlep na vozidlá).

Projekt „Udržateľná reklama“ je šikovným riešením reklamného smogu v regióne. Ako to myslíme? Spoločnosť MOBILBOARD s. r. o. a Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o. našli riešenie, ako umožniť firmám inzerovať v regióne na autobusoch a zároveň zachovať kvalitu vnímania dopravy. „Udržateľná reklama“ znamená, že sú využité plochy, ktoré už existujú. Nestaviame nové, ani nezahusťujeme dopravu novými nosičmi. Udržateľnosť vnímame v zmysle využitia pohybujúcich sa vozidiel, ktoré majú svoj účel a mestu dávajú zmysel a úžitok. Všetky výnosy z reklamy idú späť kraju a mestu prostredníctvom Integrovanej dopravy Žilinského kraja, s.r.o. Všetky náklady so zaistením reklamnej činnosti znáša prevádzkovateľ, teda MOBILBOARD, s.r.o. 

Kontakt pre záujemcov o reklamu na prímestských autobusoch SAD Žilina, ARRIVA Liorbus: poziadavka@mobilboard.sk

Ponuka reklamných plôch: www.mobilboard.sk/zilinskykraj/