Kontakt

Napíšte nám

Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.

Pri Rajčianke 2900/43
010 01 Žilina
Slovenská republika

IČO: 511 103 69
DIČ: 212 059 0252
IČ DPH: SK 212 059 0252

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Vložka číslo 68560/L, Oddiel Sro

Kde nás nájdete