Bezkontaktné čipové karty

Bezkontaktná čipová karta (BČK) slúži v IDS ŽSK ako nosič predplatného cestovného lístka (PCL), a tiež ako nosič elektronickej peňaženky (EP), z ktorej je možné zakupovanie jednorazových cestovných lístkov. Na nákup neprenosných PCL je potrebná BČK s fotografiou. V rámci IDS ŽSK si zapojení dopravcovia svoje čipové karty vzájomne akceptujú a preto je možné v systéme využiť ktorúkoľvek čipovú kartu zapojených dopravcov (SAD ZA, DPMŽ, ZSSK, ARRIVA Liorbus).

Základné informácie o BČK nájdete aj v nasledujúcom videu:

Na všetky BČK je možné zakúpiť 30, 90 alebo 365 dňové predplatné cestovné lístky IDS ŽSK. Okrem toho je možné na vybraných kartách nahratie kreditu do elektronickej peňaženky, ktorá slúži na kúpu elektronických jednorazových cestovných lístkov platných v rámci IDS ŽSK, ako aj jednorazových cestovných lístkov platných len v rámci tarify platnej u konkrétneho dopravcu.

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť

Karta SAD ZA bez fotografie:

 • na takúto kartu nie je možné zakúpiť PCL (v rámci IDS ŽSK a projektu Slovenský dopravný pas je však možné naďalej využívať EP) – pre možnosť nákupu PCL je potrebné navštíviť klientske centrum SAD ZA, kde bude cestujúcemu na kartu nahratá fotografia a osobné údaje Po tomto úkone môže cestujúci využiť kartu SAD ZA aj na nákup PCL prostredníctvom eShopu SAD ZA alebo na predajných miestach zapojených dopravcov.

Karta SAD ZA s fotografiou:

 • je pripravená na použitie v IDS ŽSK, cestujúci si môže na takúto kartu zakúpiť PCL a využívať EP v systéme IDS ŽSK aj v projekte Slovenský dopravný pas

Ako si vybavím dopravnú kartu SAD ZA?

 • prostredníctvom e-shopu SAD ZA
 • na predajných miestach SAD ZA (žiadateľ musí vyplniť Žiadosť o vydanie dopravnej karty a predložiť doklad totožnosti, aktuálnu fotografiu, prípadne nárok na zľavu a zaplatiť poplatok za vydanie DK).

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Karty ZSSK sú pripravené na použitie v IDS ŽSK bez akýchkoľvek ďalších potrebných úkonov cestujúceho. Cestujúci, ktorý vlastní dopravnú kartu ZSSK si môže na túto kartu zakúpiť PCL prostredníctvom eShopu ZSSK alebo na predajných miestach ZSSK a SAD ZA (predajné miesta DPMŽ neumožňujú predaj PCL na karty ZSSK z technických dôvodov, avšak kartu ZSSK ako nosič PCL plne akceptujú všetci zapojení dopravcovia vrátane DPMŽ). Kartu ZSSK nie je možné použiť ako nosič EP, nakoľko ZSSK nepracuje s EP a z tohto dôvodu ju nie je možné využiť na kúpu elektronických jednorazových cestovných lístkov.

Ako si vybavím dopravnú kartu ZSSK?

 • žiadateľ môže o vydanie BČK požiadať prostredníctvom tlačiva, ktoré je dostupné v pokladniciach ZSSK. Tlačivo vypĺňa až na mieste (meno a priezvisko sa uvádza bez akademických titulov),
 • potrebné je predloženie preukazu totožnosti a aktuálnej  farebnej fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm (osoba musí byť identifikovateľná a vyobrazená z čelného pohľadu bez pokrývky hlavy a bez pozadia),
 • po zaplatení pokladník vydá žiadateľovi daňový doklad z elektronického zariadenia – „POPLATOK ZA BČK K CESTOVNÉMU LÍSTKU”, ktorý je potrebné si uschovať pre prípad nefunkčnosti BČK a uplatnenia si následnej reklamácie BČK,
 • BČK je žiadateľovi vydaná do jedného mesiaca,
 • pri preberaní BČK je následne potrebné predložiť pokladníkovi daňový doklad z elektronického zariadenia, na ktorý zapíše číslo vydanej BČK.

 


Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

V prípade, že cestujúci vlastní dopravnú kartu DPMŽ, pre jej využitie v IDS ŽSK je potrebné navštíviť predajné miesto DPMŽ, kde bude cestujúcemu dopravná karta aktivovaná na integrovaný dopravný systém. Následne bude môcť cestujúci využívať dopravnú kartu na kúpu PCL IDS ŽSK a využívať EP v systéme IDS ŽSK aj v rámci projektu Slovenský dopravný pas.

Ako si vybavím dopravnú kartu DPMŽ?

Dopravnú kartu si môžete vybaviť dvoma spôsobmi:

 • prostredníctvom e-shopu DPMŽ (je potrebné sa zaregistrovať na Portál cestujúceho),
 • na predajných miestach DPMŽ (žiadateľ musí vyplniť Žiadosť o vydanie dopravnej karty a predložiť doklad totožnosti, aktuálnu fotografiu, prípadne nárok na zľavu a zaplatiť poplatok za vydanie DK).

 

Karty ostatných dopravcov v IDS ŽSK 

Okrem kariet zapojených dopravcov do IDS ŽSK (SAD ZA, DPMŽ, ZSSK, ARRIVA Liorbus) je možné v IDS ŽSK využiť aj BČK dopravcov zapojených do projektu „Slovenský dopravný pas“ (pozri nižšie) typu Mifare Desfire a študentské karty ISIC typu Mifare Desfire.

Zoznam zapojených dopravcov:


ISIC v IDS ŽSK

BČK ISIC typu Mifare Desfire je možné v systéme využiť ako nosič PCL v IDS ŽSK a v prípade nahratého kreditu na EP je možný aj nákup elektronických jednorazových cestovných lístkov hradených z EP.