Zľavy, študenti

Zľavy

Základné cestovné

Za základné cestovné sa prepravujú osoby, ktoré nemajú nárok na zľavnené cestovné alebo bezplatné cestovné.

Zľavnené cestovné

Nárok na zľavnené cestovné na všetkých linkách a úsekoch liniek zaradených do IDS ŽSK majú:

  • deti od 6 do 16 rokov veku,

  • žiaci a študenti do 26 rokov veku,
  • seniori,
  • osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S, sprievodcovia ŤZP-S).

Bezplatné cestovné

Nárok na bezplatné cestovné na všetkých linkách a úsekoch liniek zaradených do IDS ŽSK majú:

  • deti do šiestich rokov veku.

Informácie pre študentov

V novom školskom roku môžete cestovať s jedným cestovným lístkom vlakom, busom, trolejbusom už v 4 okresoch: Žilina, Bytča, Čadca a Kysucké Nové Mesto. Ako je to možné? Integrovaný dopravný systém Žilinského samosprávneho kraja vám ponúka výhodné predplatné cestovné lístky (PCL), ktoré si môžete nahrať do svojho ISICu alebo dopravnej karty. 

Ako na to?

Máš dopravnú kartu?

1. Navštív predajné miesto alebo e-shop niektorého zo zapojených dopravcov (SAD ŽilinaDPMŽZSSK). 

2. Požiadaj o predplatný cestovný lístok IDS (PCL). 

3. Uveď, odkiaľ a kam pravidelne cestuješ.

4. Vyber si predplatný cestovný lístok na 30, 90 alebo 365 dní.

5. Cestuj lacnejšie!

ALEBO

Máš ISIC so 17 miestnym číslom?

1. Aktivuj si dopravnú časť na svojom ISICu.

2. Navštív predajné miesto alebo e-shop niektorého zo zapojených dopravcov. 

3. Požiadaj o predplatný cestovný lístok IDS. 

4. Uveď, odkiaľ a kam pravidelne cestuješ.

5. Vyber si predplatný cestovný lístok na 30,90 alebo 365 dní.

6. Cestuj lacnejšie!