Cestovanie s predplatným cestovným lístkom

Ako cestovať s predplatným cestovným lístkom?

Cestovanie prímestským autobusom/MHD Čadca/MHD KNM:

Po nástupe do autobusu nahlásite vodičovi výstupnú zastávku a priložíte bezkontaktnú čipovú kartu k čítačke, zariadenie skontroluje zónovú a časovú platnosť predplatného cestovného lístka a bude Vám vydaný doklad s informáciou o akceptovaní PCL. V prípade revízorskej kontroly sa preukážete iba čipovou kartou.

Cestovanie vlakom

Pri kontrole vo vlaku sa preukazujete bezkontaktnou čipovou kartou, ktorá je nosičom/ identifikátorom predplatného cestovného lístka. Sprevádzajúci personál priloží bezkontaktnú čipovú kartu k čítačke a skontroluje zónovú a časovú platnosť predplatného cestovného lístka.

Cestovanie MHD Žilina

Po nástupe do vozidla MHD Žilina pri predplatných cestovných lístkoch zakúpených cez eShop je potrebné pri prvej jazde vykonať aktiváciu PCL vložením bezkontaktnej čipovej karty do štrbiny označovača (s výnimkou kariet vydaných ZSSK). Pri ďalších jazdách na tento PCL ani pri PCL zakúpených na predajných miestach alebo v prímestských autobusoch nie je potrebné vykonať zápis ani prikladať kartu k označovaču, iba v prípade, ak si chcete skontrolovať platnosť PCL. Pri revízorskej kontrole vo vozidlách MHD Žilina sa preukazujete bezkontaktnou čipovou kartou. Oprávnený zamestnanec dopravcu pomocou revízorskej čítačky skontroluje zónovú a časovú platnosť PCL.

Ďalšie informácie k predplatným cestovným lístkom (PCL):

Ktoré cestovné lístky sú integrované?

Ako si zakúpiť PCL a predajné miesta

Cenník a výpočet ceny PCL