Zmluvy 2019

Zmluvy 2019

Zmluvy 2019

Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
23/2019 Zmluva o poskytovaní ekonomických, fakturačních, personálních a mzdových služieb 17.12.2019
22/2019 Zmluva o dielo, licenčná zmluva na zhotovenie komplexnej technicko-technologickej špecifikácie, dopravnej a prepravnej analýzy intermodálneho prestupného bodu Rajec 02.12.2019
7/2019/D Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb cez pevné pripojenie A13220901 22.07.2019
8/2019/D Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb A11395287 08.08.2019
9/2019 Zmluva o posyktovaní verejných služieb A13782228 08.08.2019
9/2019/D Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb A13782228 08.08.2019
21/2019/D Dodatok č. 1k príkaznej zmluve č. 166/2019/OD 19.11.2019
16/2019 Dodatok č. 1 ku dohode o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely 18.10.2019
17/2019 Dohoda o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely 18.10.2019
18/2019 Dohoda o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely 18.10.2019
19/2019 Dohoda o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely 18.10.2019
15/2019 Zmluva o poskytnutí údajov a o ochrane dôverných informácií 09.10.2019