idzk logo

Spôsob výpočtu ceny PCL

Spôsob výpočtu ceny PCL

 

Pri kúpe PCL predajný systém automaticky vypočíta cenu PCL podľa zvolenej trasy a zvoleného druhu PCL.

Ceny 30 dňových PCL:

 • Cena jednej zóny typu REGIÓN alebo zóny MESTO Čadca zakúpenej samostatne alebo v kombinácii s nespojitou zónu/zónami je 15 € (zľavnený PCL 9 €, prenosný PCL 20 €).
 • Cena jednej zóny typu REGIÓN alebo MESTO Čadca zakúpenej v kombinácii so spojitou zónou/zónami je 9 € (zľavnený PCL 6 €, prenosný PCL 12 €).
 • Cena zóny 100 (MESTO Žilina) je 20 € (zľavnený 15 €, prenosný PCL 30 €) bez ohľadu na to, či je zakúpená samostatne alebo v kombinácii s inými zónami. V prípade, ak cestujete z regiónu do mesta Žilina a nevyužívate MHD môžete si zakúpiť zónu 99, ktorá nezahŕňa MHD v rámci MESTA Žilina.

Výpočet ceny cestovného pre pravidelného cestujúceho na rôznych trasách

Výpočet ceny cestovného na trase Čičmany – Žilina (+ MHD)

Z Čičmian do Žiliny je 6 zón, PCL s platnosťou na 30 dní:

 • zóny: 105, 104, 103, 102, 101, 100
  cena: 5 x 9 € + 20 € = 65 € (zľavnený: 5 x 6 € + 15 € = 45 €, prenosný: 5 x 12 € + 30 € = 90 €)

Výpočet ceny cestovného z hraničnej zastávky Rajecká Lesná, rázc. – Žilina (bez MHD)

Z Rajeckej Lesnej, rázc. do Žiliny sú 4 zóny, PCL s platnosťou na 30 dní:

 • zóny: 103, 102, 101, 99
  cena: 4 x 9 € = 36 € (zľavnený: 4 x 6 € = 24 €, prenosný: 4 x 12 € = 48€)

Výpočet ceny cestovného Kysucké Nové Mesto – Čadca

Z Kysuckého Nového Mesta do Čadce sú to 4 zóny, PCL s platnosťou na 30 dní:

 • zóny: 206, 205, 202, 200
  cena: 4 x 9 € = 36 € (zľavnený: 4 x 6 € = 24 €, prenosný: 4 x 12 € = 48 €)

Výpočet ceny cestovného Nesluša – Žilina (+MHD)

Z Nesluše do Žiliny sú 3 zóny, PCL s platnosťou na 30 dní:

 • zóny: 208, 206, 100
  cena: 2 x 9 € + 20 € = 38 € (zľavnený: 2 x 6 € + 15 € = 27 €, prenosný: 2 x 12 € + 30 € = 54 €)

Výpočet ceny cestovného Nová Bystrica – Žilina (bez MHD)

Z Novej Bystrice do Žiliny to je 6 zón, PCL s platnosťou na 30 dní:

 • zóny: 204, 203, 202, 205, 206, 99
  cena: 6 x 9 € = 54 € (zľavnený: 6 x 6 € = 36 €, prenosný: 6 x 12 € = 72 €)

Výpočet ceny cestovného Žilina (bez MHD) – Čadca

Zo Žiliny do Čadce je 5 zón, PCL s platnosťou na 30 dní:

 • zóny: 99, 206, 205, 202, 200
  cena: 5 x 9 € = 45 € (zľavnený: 5 x 6 € = 30 €, prenosný: 5 x 12 € = 60 €)

Uvedené príklady vyššie sú trasy so spojitými zónami, susediace zóny sú prepojené trasami linky verejnej osobnej dopravy.


Príklad výpočtu ceny cestovného v rámci MESTA Čadca a MESTA Žilina (s MHD), ide o nespojité zóny, PCL s platnosťou na 30 dní:

 • zóny: 200 a 100
  cena:  15 € + 20 € = 35 € (zľavnený: 9 € + 15 € = 24 €, prenosný: 20 € + 30 € = 50 €)