Otázky a odpovede

IDS ŽSK aktuálne pokrýva územie 4 okresov: Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto. Tarifa IDS ŽSK platí na linkách prímestskej autobusovej dopravy, železničnej dopravy a MHD v mestách Žilina, Čadca a KNM.

Tarifné zóny a zastávky

Mapa zón

Od 30.7.2023 sú do IDS ŽSK zapojení dopravcovia Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť; Dopravný podnik mesta Žiliny, s. r. o., Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., ARRIVA Liorbus, a.s.

V rámci IDS ŽSK je možné používať na nákup predplatných cestovných lístkov bezkontaktné čipové karty:

 • dopravcov SAD ZA, DPMŽ, ZSSK, ARRIVA Liorbus a karty dopravcov zapojených do systému akceptácie dopravných kariet TransCard (Slovenský dopravný pas – SDP),
 • platné preukazy žiaka vo forme BČK alebo platné preukazy študenta vysokej školy vo forme BČK, s aktivovanou dopravnou funkcionalitou, v ktorej je prolongovaná platnosť zľavy pre aktuálny školský alebo akademický rok.

V rámci IDS ŽSK je možné využívať elektronickú peňaženku na všetkých vyššie uvedených kartách s výnimkou kariet ZSSK, ktoré je možné používať iba na nákup predplatných cestovných lístkov.

Elektronická peňaženka je služba na BČK umožňujúca naplniť si určitú sumu peňažného kreditu, ktorý je určený na platbu elektronických cestovných lístkov. Elektronickou peňaženkou je možné platiť za jednorazové elektronické lístky (E-JCL) a predplatné cestovné lístky (PCL) v rámci IDS ŽSK v autobusoch SAD ZA a za jednorazové elektronické cestovné lístky u dopravcu DPMŽ priamo v označovačoch vo vozidlách. Taktiež je možné použiť kredit na platbu elektronických cestovných lístkov u dopravcov zapojených do SDP.

Možnosti používania elektronickej peňaženky v IDS ŽSK

Predplatné cestovné lístky (PCL):

 • zónový/sieťový PCL na 30 dní  (základný, zľavnený, prenosný)
 • zónový/sieťový PCL na 90 dní (základný, zľavnený, prenosný)
 • zónový/sieťový PCL na 365 dní (základný, zľavnený, prenosný)

Jednorazové cestovné lístky pre tarifnú oblasť MESTO Žilina:

 • Jednorazový cestovný lístok pre tarifnú oblasť mesto Žilina s platnosťou 60 min. v elektronickej alebo papierovej podobe – základný alebo zľavnený
 • Jednorazový cestovný lístok pre tarifnú oblasť mesto Žilina – kombinovaný (osoba a batožina/osoba a pes) s platnosťou 60 min. v elektronickej alebo papierovej podobe – základný alebo zľavnený
 • Jednorazový cestovný lístok pre tarifnú oblasť mesto Žilina s platnosťou 60 min. – doplnkový predaj vo vozidlách MHD Žilina - iba základný

Denné cestovné lístky:

 • 24-hodinový cestovný lístok s platnosťou pre tarifnú oblasť MESTO Žilina – iba základný
 • 24-hodinový sieťový cestovný lístok – základný alebo zľavnený
 • 72-hodinový sieťový cestovný lístok – základný alebo zľavnený

Dovozné cestovné lístky:

 • Dovozný cestovný lístok sieťový s platnosťou 180 min.

Nosičom alebo identifikátorom predplatného cestovného lístka je bezkontaktná čipová karta.

Predplatný cestovný lístok si môžete zakúpiť:

 • na predajných miestach SAD ZA, DPMŽ a v osobných pokladniciach ZSSK,
 • cez eShop dopravcov SAD ZA, DPMŽ a ZSSK. Nákup cez eShop je možný len cez eShop toho dopravcu, u ktorého bola vydaná BČK. Prvý nákup PCL cez eShop sa vykonáva v zmysle obchodných podmienok konkrétneho dopravcu. Nákup na BČK vydanú treťou stranou (študentské karty ISIC) sa riadi obchodnými podmienkami konkrétneho dopravcu.
 • vo vlakoch alebo autobusoch SAD ZA – priamo v autobuse u vodiča je možný iba opakovaný predaj, to znamená, že u vodiča si môžete zakúpiť iba predplatný cestovný lístok s rovnakou zónovou a časovou platnosťou, ktorý ste mali na karte zakúpený predtým.

Neprenosné predplatné cestovné lístky sú základné a zľavnené a sú vydávané na neprenosné BČK (BČK s fotografiou), neprenosný PCL je viazaný na meno držiteľa a PCL môže využívať iba držiteľ BČK

Prenosné predplatné cestovné lístky sú vydávané na prenosné BČK (BČK bez fotografie), prenosný PCL nie je viazaný na meno držiteľa, môže ho využívať viacero osôb, pri jednej ceste naň môže cestovať maximálne 1 osoba.

Predplatné cestovné lístky platia v rámci zakúpených zón a ich obdobia platnosti (cez pracovné dni, cez víkendy a sviatky) na neobmedzený počet ciest na všetkých linkách zaradených do IDS ŽSK.

Nie, cestovné lístky IDS ŽSK platia vo vlakoch kategórie Os (osobný vlak) a REX (RegionalExpres).

Pri kúpe PCL predajný systém automaticky vypočíta cenu PCL podľa zvolenej trasy a zvoleného druhu PCL.

Ceny 30 dňových PCL od 30.7.2023:

Cena jednej zóny typu REGIÓN alebo zóny MESTO Čadca zakúpenej samostatne alebo v kombinácii s nespojitou zónu/zónami je 15 € (zľavnený PCL 9 €, prenosný PCL 20 €).

Cena jednej zóny typu REGIÓN alebo MESTO Čadca zakúpenej v kombinácii so spojitou zónou/zónami je 9 € (zľavnený PCL 6 €, prenosný PCL 12 €).

Cena zóny 100 (MESTO Žilina) je 25 € (zľavnený 20 €, prenosný PCL 40 €) bez ohľadu na to, či je zakúpená samostatne alebo v kombinácii s inými zónami. V prípade, ak cestujete z regiónu do mesta Žilina a nevyužívate MHD, môžete si zakúpiť zónu 99, ktorá nezahŕňa MHD v rámci MESTA Žilina.

Príklady:

Ak cestujem iba v rámci MESTA Čadca, zakúpim si PCL na zónu 200 (MESTO Čadca) – za PCL zaplatím 15 € (ak mám nárok na zľavnený PCL - zaplatím 9 €, ak chcem využívať prenosný PCL - zaplatím 20 €).

Ak cestujem iba v rámci Oščadnice, zakúpim si PCL na zónu 201 – za PCL zaplatím 15 € (ak mám nárok na zľavnený PCL - zaplatím 9 €, ak chcem využívať prenosný PCL - zaplatím 20 €).

Ak cestujem z Ďurčinej do Rajca, zakúpim si PCL 103 – za PCL zaplatím 15 € (ak mám nárok na zľavnený PCL - zaplatím 9 €, ak chcem využívať prenosný PCL - zaplatím 20 €).

Ak cestujem iba v rámci MESTA Žilina, zakúpim si PCL na zónu 100 – za PCL zaplatím 25 € (ak mám nárok na zľavnený PCL - zaplatím 20 €, ak chcem využívať prenosný PCL - zaplatím 40 €).

Ak cestujem z Oščadnice do Čadce, zakúpim si PCL na zóny 201, 200 – za PCL zaplatím 18 € (ak mám nárok na zľavnený PCL - zaplatím 12 €, ak chcem využívať prenosný PCL - zaplatím 24 €).

Ak cestujem zo Zborova nad Bystricou do Kysuckého Nového Mesta, zakúpim si PCL na zóny 202, 205, 206 – za PCL zaplatím 27 € (ak mám nárok na zľavnený PCL - zaplatím 18 €, ak chcem využívať prenosný PCL - zaplatím 36 €).

Ak cestujem zo Zborova nad Bystricou do Žiliny a využívam MHD v Žiline, zakúpim si PCL na zóny 202, 205, 206, 100 – za PCL zaplatím 52 € (ak mám nárok na zľavnený PCL - zaplatím 38 €, ak chcem využívať prenosný PCL - zaplatím 76 €).

Ak cestujem zo Zborova nad Bystricou do Žiliny a nevyužívam MHD v Žiline, zakúpim si PCL na zóny 202, 205, 206, 99 – za PCL zaplatím 36 € (ak mám nárok na zľavený PCL - zaplatím 24 €, ak chcem využívať prenosný PCL - zaplatím 48 €)

Ak cestujem z Čičmian do Žiliny a využívam MHD v Žiline, zakúpim si PCL na zóny 105, 104, 103, 102, 101, 100 – za PCL zaplatím 70 € (ak mám nárok na zľavený PCL - zaplatím 50 €, ak chcem využívať prenosný PCL - zaplatím 100 €).

Ak cestujem z Čičmian do Žiliny a nevyužívam MHD v Žiline, zakúpim si PCL na zóny 105, 104, 103, 102, 101, 99 – za PCL zaplatím 54 € (ak mám nárok na zľavený PCL - zaplatím 36 €, ak chcem využívať prenosný PCL - zaplatím 72 €)

Ak cestujem z Čadce do Žiliny a využívam MHD v Žiline, zakúpim si PCL na zóny 200, 202, 205, 206, 100 – za PCL zaplatím 61 € (ak mám nárok na zľavnený PCL – zaplatím 44 €, ak chcem využívať prenosný PCL – 88 €)

Ak cestujem z Čadce do Žiliny a nevyužívam MHD v Žiline, zakúpim si PCL na zóny 200, 202, 205, 206, 99 – za PCL zaplatím 45 € (ak mám nárok na zľavnený PCL – zaplatím 30 €, ak chcem využívať prenosný PCL – 60 €)

Ak cestujem iba v rámci MESTA Čadca a MESTA Žilina, môžem si zakúpiť PCL na zóny 200,100 – za PCL zaplatím 40 € (ak mám nárok na zľavený PCL - zaplatím 29 €, ak chcem využívať prenosný PCL - zaplatím 60 €)

Spojité zóny sú susediace zóny prepojené trasami liniek verejnej dopravy. Zóny typu REGIÓN a MESTO Čadca majú nižšiu tarifnú sadzbu, ak sú zakúpené v kombinácii s jednou alebo viacerými spojitými zónami.

Tarifná oblasť MESTO Žilina zahŕňa tarifnú zónu 99 a tarifnú zónu 100. Územie, na ktorom platia cestovné doklady pre tarifnú zónu 99 a 100 je rovnaké. Zóna 99 má nižšiu tarifnú sadzbu a neplatí pre MHD (platí iba pre linky prímestskej autobusovej dopravy a železničnej dopravy). Zóna 100 má vyššiu tarifnú sadzbu a platí pre všetkých integrovaných dopravcov v tarifnej zóne.

Zónu 99 je možné zakúpiť len v kombinácii s jednou alebo viacerými spojitými zónami. Je určená pre cestujúcich, ktorí cestujú z tarifnej oblasti REGIÓN do tarifnej oblasti MESTO Žilina a v tarifnej oblasti MESTO Žilina nevyužijú MHD alebo pre tých, ktorí cez tarifnú oblasť MESTO Žilina iba prechádzajú.

Príklad:

 • cestujem z Rajeckých Teplíc do Žiliny a nevyužívam MHD v ZA:
  • potrebujem PCL na zóny 102, 101, 99 (cena 30 dňového základného PCL je 27 €, zľavneného 18 € a prenosného 36 €)
 • cestujem z Rajeckých Teplíc do Žiliny a využívam MHD v ZA:
  • o potrebujem PCL na zóny 102, 101, 100 (cena 30 dňového základného PCL je 43 €, zľavneného 32 € a prenosného 64 €)

Hraničné zastávky sú zaradené do 2 alebo viacerých zón, na hranici ktorých sa nachádzajú. Pri cestovaní z hraničnej zastávky postačuje cestujúcemu zakúpenie jednej zo zón, do ktorej zastávka spadá podľa smeru jazdy cestujúceho. Obce Jasenové a Kľače sú zaradené do dvoch zón 102 a 103, keďže všetky ich zastávky ležia na hranici týchto zón (hraničné zastávky).

Dovozné je cena za prepravu batožiny a živých spoločenských zvierat.

Plateniu dovozného podliehajú:

 • batožiny, ktorých rozmery presahujú veľkosť 30 x 40 x 60 cm,
 • batožiny tvaru dosky presahujúcej rozmery 5 x 80 x 100 cm,
 • batožiny tvaru valca, ktorých rozmery presahujú dĺžku 150 cm a priemer 20 cm,
 • batožina presahujúca hmotnosť 15 kg,
 • dovoznému podliehajú všetky batožiny, ktorých čo i len jeden rozmer presiahne uvedené veľkosti alebo hmotnosť 15 kg,
 • detský kočík bez dieťaťa,
 • pes prepravovaný bez schránky s výnimkou psa so špeciálnym výcvikom,
 • živé spoločenské zvieratá prepravované v schránke s pevným dnom, ktorá presahuje rozmery 30 x 40 x 60 cm,
 • sane na sánkovanie,
 • snowboard,
 • pár lyží s palicami, ktorých preprava bude uskutočnená len za podmienky, že sú pevne spojené alebo zabalené v špeciálnom obale.

Plateniu dovozného nepodliehajú:

 • batožiny nepresahujúce stanovené rozmery alebo stanovenú hmotnosť,
 • živé spoločenské zvieratá prepravované v schránke s pevným dnom nepresahujúcej rozmery 30 x 40 x 60 cm,
 • pes so špeciálnym výcvikom,
 • invalidný vozík držiteľa preukazu ŤZP, ŤZP-S,
 • detský kočík s dieťaťom.

Bicykel podlieha plateniu dovozného podľa tarify jednotlivých dopravcov.

Batožina alebo iná prepravovaná vec, ktorej celková hmotnosť presahuje 50 kg alebo ktorej rozmery sú väčšie než 80 x 60 x 50 cm, ďalej predmet alebo batožina dlhšia ako 200 cm s uhlopriečkou alebo priemerom väčším ako 30 cm, vec tvaru dosky, ak je väčšia ako 150 cm x 100 cm x 10 cm, je vylúčená z prepravy.

Predplatný cestovný lístok (PCL) začína platiť od dátumu, ktorý si zvolíte. PCL si môžete kúpiť najskôr 30 dní pred dátumom začiatku jeho platnosti. PCL zakúpený na predajných miestach s platnosťou odo dňa zakúpenia začína platiť jeho zakúpením a môžete ho využiť ihneď po zakúpení. Opakovane zakúpený PCL vo vozidle PAD začína platiť jeho zakúpením alebo podľa zvoleného dátumu začiatku platnosti. Pre nákup PCL cez eShop platia obchodné podmienky konkrétneho dopravcu.

 • výrazná zľava oproti jednorazovým cestovným lístkom
 • jednoduchý nákup – cez eShop, na predajných miestach dopravcov, v prímestských autobusoch a vo vlakoch
 • platnosť u všetkých dopravcov zapojených do IDS ŽSK
 • možnosť neobmedzene cestovať počas doby platnosti predplatného cestovného lístka prímestskými autobusmi, vlakmi, MHD cez pracovné dní, víkendy a sviatky

Cestovanie prímestským autobusom/MHD Čadca/MHD KNM:

Po nástupe do autobusu nahlásite vodičovi výstupnú zastávku a priložíte bezkontaktnú čipovú kartu k čítačke, zariadenie skontroluje zónovú a časovú platnosť predplatného cestovného lístka. V prípade revízorskej kontroly sa preukážete iba čipovou kartou.

Cestovanie vlakom

Pri kontrole vo vlaku sa preukazujete bezkontaktnou čipovou kartou, ktorá je nosičom/ identifikátorom predplatného cestovného lístka. Sprevádzajúci personál priloží bezkontaktnú čipovú kartu k čítačke a skontroluje zónovú a časovú platnosť predplatného cestovného lístka.

Cestovanie MHD Žilina

Po nástupe do vozidla MHD Žilina pri predplatných cestovných lístkoch zakúpených cez eShop je potrebné pri prvej jazde vykonať aktiváciu PCL vložením bezkontaktnej čipovej karty do štrbiny označovača (s výnimkou kariet vydaných ZSSK). Pri ďalších jazdách na tento PCL ani pri PCL zakúpených na predajných miestach alebo v prímestských autobusoch nie je potrebné vykonať zápis ani prikladať kartu k označovaču, iba v prípade, ak si chcete skontrolovať platnosť PCL. Pri revízorskej kontrole vo vozidlách MHD Žilina sa preukazujete bezkontaktnou čipovou kartou. Oprávnený zamestnanec dopravcu pomocou revízorskej čítačky skontroluje zónovú a časovú platnosť PCL.

V rámci MESTA Žilina platia cestovné lístky IDS ŽSK na všetkých linkách MHD, prímestskej autobusovej dopravy a železničnej dopravy. To znamená, že ak si kúpim cestovný lístok pre zónu 100 (predplatný, jednorazový 60-minútový alebo turistický), môžem v rámci mesta Žilina s takýmto cestovným lístkom počas jeho platnosti cestovať na všetkých linkách MHD, na všetkých linkách prímestskej autobusovej dopravy dopravcu SAD ZA a vlakmi ZSSK.

V rámci MESTA Žilina platia cestovné lístky IDS ŽSK pre zónu 100 (predplatný, jednorazový 60-minútový alebo denný) na všetkých linkách MHD a po novom aj na všetkých linkách prímestskej autobusovej dopravy dopravcu SAD ZA a vlakmi ZSSK na území MESTA Žilina, tzn. že nástupná aj výstupná zastávka v prímestskom autobuse alebo vo vlaku sa nachádza na území MESTA Žilina (zóny 100). Zastávky MHD, prímestskej autobusovej dopravy (PAD) a železničné stanice, ktoré sa nachádzajú na území mesta Žilina sú uvedené na nasledujúcom odkaze Zaradenie zastávok do zón od 30.7.2023.

A) Základné cestovné
Za základné cestovné sa prepravujú osoby, ktoré nemajú nárok na zľavnené cestovné alebo bezplatné cestovné.

B) Zľavnené cestovné
Nárok na zľavnené cestovné na všetkých linkách a úsekoch liniek zaradených do IDS ŽSK majú:

 • deti od 6 do 16 rokov veku,
 • žiaci a študenti do 26 rokov veku, 
 • seniori,
 • osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S, sprievodcovia ŤZP-S).

C) Bezplatné cestovné
Nárok na bezplatné cestovné na všetkých linkách a úsekoch liniek zaradených do IDS ŽSK majú:

 • deti do šiestich rokov veku.

Predplatné cestovné lístky (PCL) sa predávajú:

 • na predajných miestach dopravcov SAD ZA, DPMŽ, ZSSK
 • prostredníctvom eShopu jednotlivých dopravcov
 • vo vlakoch ZSSK a vo vozidlách SAD ZA z predajných zariadení (u vodiča) iba v prípade, ak už bol na danú kartu zakúpený PCL s rovnakou zónovou platnosťou a rovnakým obdobím platnosti ako požadovaný PCL

Jednorazové cestovné lístky pre tarifnú oblasť mesto Žilina sa predávajú:

 • na predajných miestach DPMŽ a ZSSK
 • v automatoch DPMŽ
 • vo vozidlách SAD ZA, vo vozidlách DPMŽ v označovačoch cestovných lístkov a vlakoch ZSSK

Denné cestovné lístky sa predávajú:

 • na predajných miestach SAD ZA a ZSSK
 • v automatoch DPMŽ
 • vo vozidlách SAD ZA, vo vozidlách DPMŽ v označovačoch cestovných lístkov (okrem sieťových) a vlakoch ZSSK

Dovozné cestovné lístky sa predávajú:

 • na predajných miestach DPMŽ a ZSSK

 • v automatoch DPMŽ
 • vo vozidlách SAD ZA, vo vozidlách DPMŽ v označovačoch cestovných lístkov a vlakoch ZSSK.

Nákup cez eShop je možný len cez eShop toho dopravcu, u ktorého bola vydaná BČK. Nákup na BČK vydanú treťou stranou (študentské karty ISIC) sa riadi obchodnými podmienkami konkrétneho dopravcu.

Stratu, resp. odcudzenie BČK je potrebné bezodkladne nahlásiť dopravcovi.

V prípade straty, poškodenia alebo odcudzenia BČK, je cestujúci povinný požiadať o zablokovanie stratenej alebo odcudzenej karty dopravcu, ktorý kartu vydal. Dopravca cestujúcemu vydá novú kartu (duplikát BČK) za stanovených podmienok vydávania nových kariet podľa príslušného cenníka.

Po zablokovaní pôvodnej karty, je možné na novú kartu nahrať duplikát PCL (PCL s rovnakou zónovou a časovou platnosťou ako na pôvodnej karte) a zostatok kreditu EP.

Duplikát PCL nahráva vždy dopravca, u ktorého bol zakúpený. V prípade, ak bola karta vydaná u iného dopravcu, ako ten, kto PCL predal, je potrebné dopravcovi, ktorý nahráva duplikát predložiť potvrdenie o zablokovaní pôvodnej karty.

Zostatok kreditu elektronickej peňaženky nahráva vždy správca EP. Správcom EP je dopravca, ktorý kartu vydal a teda zriadil na nej aj EP. V prípade medzinárodných preukazov ISIC je správcom EP ten dopravca, ktorý EP na BČK zriadil, teda u ktorého bol vykonaný prvý vklad na EP. Ak bola karta vydaná u iného emitenta, ako ten, kto nahráva zostatok kreditu je potrebné predložiť potvrdenie o zablokovaní pôvodnej karty. Prenesenie zostatku EP na novú BČK je možné najskôr po uplynutí 3 dní od zablokovania pôvodnej BČK (doba potrebná pre distribúciu zoznamu zablokovaných kariet do všetkých akceptačných zariadení).

Cestovné lístky sa predávajú na konkrétne zóny a platia počas vymedzeného času, resp. obdobia platnosti. Predplatné cestovné lístka platia 30, 90 alebo 365 dní. Denné cestovné lístky platia 24 alebo 72 hodín a jednorazové cestovné lístky pre tarifnú oblasť MESTO Žilina (zóna 100) platia 60 min.

Podľa Prepravného poriadku IDS ŽSK má cestujúci právo požiadať o vrátenie cestovného za nevyužitý alebo čiastočne využitý PCL na predajnom mieste dopravcu, u ktorého bol zakúpený. 

Nevyužitý PCL môžem vrátiť na predajnom mieste najneskôr do 24. hodiny dňa, ktorý predchádza prvému dňu platnosti PCL. V prípade PCL zakúpeného cez eShop je možné PCL vrátiť cez eShop najneskôr 2 kalendárne dni pred začiatkom jeho platnosti. 

Čiastočne využitý PCL môžem vrátiť na predajnom mieste počas jeho platnosti. 

Dopravca vráti cestujúcemu alikvotnú čiastku cestovného zníženú o storno, ktorá sa vypočíta podľa nasledujúceho vzorca. 

Vrátená suma=cena PCL-(cena PCL*počet precestovaných dní*k)-storno 4 €

Hodnota koeficientu k: 
30 dňový PCL: k = 0,050000
90 dňový PCL: k = 0,014444
365 dňový PCL: k = 0,003425 

Príklad: Zakúpim si ročný (365 dňový) predplatný cestovný lístok na zóny 100,115 platný od 1.8.2023 do 31.7.2024 za 317 €. Od 1.2.2024 však zmením zamestnanie a PCL už nevyužijem. Na predajnom mieste požiadam o vrátenie cestovného za čiastočne využitý PCL, kde mi vypočítajú alikvotnú čiastku zníženú o storno poplatok podľa vzorca a vrátia mi 112,14 €.